دسته بندی سایت

دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ‏ای قوه قضاییه ابلاغ شد

بخشنامه “شورای حل اختلاف” که در دستور کار امروز شورای عالی قوه قضاییه قرار داشت به تصویب آیت الله رئیسی رسید. به گزارش روابط عمومی قوه قضاییه متن این بخشنامه که به دادگاه‌ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده است به شرح ذیل می باشد: با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش […]

11 ژانویه 2020  ,  05:49

“استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری” در دستور کار قرار گرفت

از سوی رئیس قوه قضاییه، بخشنامه “استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری” به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شد.

8 دسامبر 2019  ,  05:49

“دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم” ابلاغ شد

با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، ‌خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، “دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم” به شرح مواد آتی است.

8 دسامبر 2019  ,  05:49

آیین نامه “سجل قضایی” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در راستای شفاف‌سازی اطلاعات و سوابق دقیق مربوط به متهمان و محکومان، آیین‌نامه سجل قضایی به شرح مواد آتی است.

8 دسامبر 2019  ,  05:49
سازمان ها و نهادهای حقوقی و قضایی همکار